lauantai 27. huhtikuuta 2013

Oppilaiden mielipiteet Edmodo-työskentelystä

Opiskelimme ihmisen biologian jakson kokonaisuudessan Edmodon, sosiaalisen verkko-oppimisympäristön kautta. Opiskelussa pyrittiin mahdollisimman monipuolisesti hyödyntämään Edmodon ominaisuuksia. Oppikirjaa käytettiin tiedon lähteenä ja työkirjan tehtävistä vain pieni osa. Enin osa tehtävistä oli opettajan itse Edmodoon laatimia. Edmodo toimi toiminnan organisoinnin, oppimisvurovaikutuksen ja arvioinnin kanavana. Jakson päätteeksi tein oppilaille Google-lomakkeella mielipidekyselyn uuteen opiskelutapaan liittyen. Tässä keskeisimpiä tuloksia.

Pyysin oppilaita valitsemaan kahdeksasta adjektiivistä kaikki ne, jotka sopivat heidän mielestään Edmodo-työskentelyyn verrattuna tavalliseen oppikirjatyöskentelyyn. Kaaviossa valintojen jakautuminen:

Kuva suurenee klikkaamalla.
Kaaviosta voi päätellä, että Edmodo-työskentelyä pidettiin perinteistä tapaa mielenkiintoisempana, mutta myös vaikeampana. Yli puolet oppilaista lisäksi piti työskentelyä hauskempana ja tykkäsi siitä.

Seuraavat kysymykset olivat vaakakysymyksiä, joissa vastaaja valitsi Edmodo-työskentelyn ja perinteisen tavan väliltä. Pakkovalintojen välttämiseksi oli mukana myös "En osaa sanoa"-vaihtoehto.

Ensiksi kysyttiin, kummalla tavalla oppilas arvelee oppivansa paremmin. Oranssi "piirakka"  alla osoittaa jakauman. Melkein puolet vastaajista arveli oppivansa Edmodon avulla paremmin, vajaa neljännes entisellä tavalla ja loput reilu neljännes ei osannut sanoa.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi.
Kysyttäessä kummalla tavalla haluttaisiin opiskella seuraava biologian jakso, vastaajista yli 2/3 ilmoitti suosikikseen Edmodon, kolme vastaajaa oli entisen menetelmän kannalla ja kolme ei osannut sanoa.

Oppilaat saivat vapaasti kirjoittaa mieleensä tulevia Edmodo-työskentelyn hyviä ja huonoja puolia. Alla kuvassa kaikki kirjoitetut mielipiteet:

Klikkaa kuvaa suuremmaksi.
Ne oppilaat, jotka haluaisivat opiskella jatkossa Edmodon sijaan perinteisellä tavalla pitivät Edmodo-työskentelyn huonoina puolina sitä, että

  • kaikki eivät voi tehdä iPadilla tehtäviä kotona, koska ei ole langatonta verkkoa, 
  • tehtävät ovat vaikeampia,
  • "Kaikki on mennyt sekaisin... Edmodo on ihan hyvä muuten."
Viimeisimmän mielipiteen kirjoittanut piti kuitenkin Edmodo-työskentelyä hauskempana ja mielenkiintoisempana (?). Nettiyhteyden varassa oleminen tuli huonona puolena esille myös niiden vastauksissa, jotka pitivät Edmodo-työskentelyä hyvänä asiana. Jatkossa on pidettävä huolta siitä, että tehtävien tekemiseen on riittävästi aikaa koulussa.

Hyvinä puolina pidettiin esim. käytössä ollutta jakoa punasolut- ja valkosolut-ryhmiin. Osan tehtävistä annoin haastavampina versioina punasoluille valkosolujen tehdessä helpompia tehtäviä. Joku kertoi pysytyvänsä keskittymään paremmin työskentelyyn työskenneltäessä Edmodolla.

Oppimistuloksia ei tällaisen kokeilun yhteydessä ole mahdollista arvioida, koska vertailuryhmää ei ole käytettävissä. Työskentelytapa vaatii kuitenkin oppilaalta enemmän itsenäistä työskentelyä sekä myös ryhmässä pohtimista, joten oletettavasti oppimista tapahtuu vähintään perinteisen opiskelutavan verran. Jakosta ei pidetty lainkaan koetta, sen arviointi perustui kokonaan Edmodon arvointityökalulla annettuihin tehtävien pisteisiin.

Oppilaiden mielipiteet tukevat hyvin opettajan kokemusta siitä, että kokeiltua työskentelytapaa kannataa käyttää jatkossakin. Vaikka tällainen työskentely on työläämpää niin opettajalle kuin oppilaillekin, on se kuitenkin milekästä ja tuloksellista.


2 kommenttia:

  1. Saatiin tällä viikolla koulullemme ipadi-salkku. Tänään oon tutustunu sinun sivujen avulla esim. socrateen, edmodoo ja kokeen tekemiseen googlen työkalun avulla.

    #innostunut :)

    T. Tyni, Hyrynsalmi

    VastaaPoista

Vain rakentavat kommentit julkaistaan.

Viikon suosituimmat blogin tekstit